قلیان کرنو کد 521

شناسه محصول: 521 دسته:

قیمت ها
قلیان کرنو تنه و شیشه: 3/698
سری سیلیکونی : 158
جازغالی: 138
کیف: 398
شلنگ سیلیکونی: 298
انبر خنجری: 78
جمع کل: 4/768

4,768,000 تومان