قلیان کرنو کد 522

شناسه محصول: 522 دسته:

قیمت ها
قلیان کرنو تنه و شیشه: 3/498
سری سیلیکونی : 158
جازغالی: 138
کیف: 398
شلنگ سیلیکونی: 298
انبر خنجری: 78
جمع کل: 4/568

4,568,000 تومان