قلیان کرنو کد 900

شناسه محصول: 900 دسته:

قیمت ها
قلیان کرنو تنه و شیشه : 2.398
سری سیلیکونی: 158
جازغالی: 138
شلنگ سیلیکونی: 298
انبر خنجری:78
کیف: 358
جمع کل: 3.428

3,428,000 تومان